Heeft u direct uw geld nodig? Dan zou het verkopen van uw vorderingen een oplossing kunnen zijn.

Wat houdt het verkopen van een vordering in?

Bij het verkopen van uw vorderingen, ook wel cederen genoemd, gaat het eigendom van de vordering over op de koper. Met het eigendom gaan zowel de lusten als de lasten over op de nieuwe eigenaar van de vordering, u heeft hier dus geen verder omkijken meer naar.

Het kopen van vorderingen geschiedt door Hedgefield International, het overkoepelende orgaan van de DFI Groep. Bij het kopen van een vordering bestaat altijd het risico dat deze niet geïncasseerd kan worden. Hedgefield International werkt daarom met gemiddelden. Sommige vorderingen kunnen alsnog (gedeeltelijk) worden geïncasseerd terwijl anderen onverhoopt afgeschreven moeten worden.

Op basis van verschillende analyses zal Hedgefield International een voorstel doen om de vordering(en) te kopen. Indien u hiermee akkoord gaat zal er worden zorg gedragen voor een akte van cessie waarbij het eigendom wordt overgedragen. Na de overdracht zal de debiteur op een juridisch correcte wijze van de overdracht op de hoogte worden gesteld.

De overeengekomen koopsom zal binnen 48 uur na overdracht aan u worden voldaan.

VERKOOP UW VORDERING

Vul op onderstaand formulier uw gegevens in, daarnaast dient u de gegevens over de vordering in te voeren en kunt u eventuele documenten uploaden. Op basis van de door u opgegeven gegevens zullen wij binnen enkele dagen contact met u opnemen om een voorstel te bespreken.