Wanneer u zaken doet in Duitsland heeft u te maken met andere handelstradities. Maar ook andere gewoontes en andere wetgeving dan in Nederland het geval is. Het is van belang dat u hier reeds vanaf het aangaan van de samenwerking met een Duitse handelspartner rekening mee houdt.

Een aanzienlijk percentage van debiteuren in Duitsland betaalt facturen niet binnen het afgesproken betalingstermijn. Wanneer u zaken doet met een Duitse handelspartner adviseren wij om een zeer solide en consequent debiteurenbeheer te voeren zodat u uw factuur tijdig voldaan krijgt. Dit zullen wij overigens hoe dan ook adviseren bij zaken doen in het buitenland omdat het behalen van uw recht bij een Duitse wanbetaling niet altijd eenvoudig is.

DFI INCASSO IN DUITSLAND

DFI Incasso incasseert al jarenlang in het buitenland. Incasso vorderingen in het buitenland zijn dagelijkse kost voor DFI Incasso. Van belang is te weten dat wij dit doen in samenwerking met partners in het betreffende land. Indien nodig schrijven wij uw debiteur aan vanaf een partnerkantoor in Duitsland, dit kantoor kan de volledige vordering voeren.

Onze partner incasso / deurwaarder / advocaten kantoren zijn zorgvuldig geselecteerd, niet alleen op handelswijze maar ook op effectiviteit. Een lokale uitvoering is van groot belang omdat dit in de Duitse taal geschied en een lokaal kantoor veelal serieuzer genomen wordt dan een brief uit Nederland. Er is geen enkele twijfel mogelijk, de aanpak van DFI Incasso op zowel nationaal als internationaal niveau is uitermate effectief.

GERECHTELIJKE PROCEDURE DUITSLAND

Indien uw debiteur, ondanks alle inspanning, geen betalingen doet zullen wij met u bespreken of het nemen van rechtsmaatregelingen een zinvolle stap is. In Duitsland is de wetgeving nou eenmaal anders dan in Nederland en hier moeten we rekening mee houden.

Incassokosten Duitsland

Bij internationale dossiers rekenen wij eenmalige kosten, ofwel dossierkosten. Buiten deze dossierkosten werken wij volledig op basis van no cure no pay. De dossierkosten voor vorderingen in Duitsland zijn €95,00 excl. btw. Bij incasseren berekenen wij een percentage van het geïncasseerde bedrag, het percentage welke wij rekenen voor Duitse vorderingen is 30% van het geïncasseerde met een minimum van de in Nederland geldende incassokosten. Bij vorderingen ouder dan 180 dagen rekenen wij 5% extra. Het voordeel hiervan is dat wanneer incasseren niet mogelijk is, er naast de dossierkosten geen verdere (onvoorziene) kosten zijn.

DUITSE WETGEVING

Het is van belang om te begrijpen dat de Duitse wetgeving uit gaat van debiteurenbescherming, dit heeft tot gevolg dat enkel een goed opgezette incasso strategie zal resulteren in betaling. Het Duitse rechtssysteem wordt gekenmerkt door de korte termijnen waarop men kan reageren.

Als debiteur een gerechtelijk betalingsbevel ontvangt, het Mahnbescheid, dan heeft de debiteur de mogelijk om verweer aan te tekenen. Indien debiteur dit niet doet, dan zal er een Vollsteckungsbescheid worden afgegeven. Het Vollstreckungsbescheid is de executoriale titel, ook hier heeft debiteur de mogelijkheid om in verzet te gaan, zonder dit verzet staat de vordering vast en kan met er ook niet meer tegen in beroep gaan.

Wanneer een debiteur verweer wil voeren, moet dit verweer na betekening van het Mahnbescheid worden ingediend, zonder verweer wijst de rechter direct verstek. Omdat de Duitse rechter de debiteur zal veroordelen tot het betalen van proceskosten, zal een Duitse wanbetaler niet zomaar verweer voeren. Als het immers een onzinnig verweer is zal het de debiteur duur komen te staan.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Naar aanleiding van het al bovenstaande moge duidelijk zijn dat indien u te maken heeft met een Duitse wanbetaler die uw factuur niet voldoet, wij u kunnen helpen uw vordering te innen. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen, wellicht is het raadzaam dat u uw facturatie een onder de loep neemt.

Heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.