Wanneer u zaken doet in België heeft u te maken met andere handelstradities, ander gewoontes en andere wetgeving dan in Nederland het geval is. Hoewel de incasso wetgeving in grote lijnen wel aardig overeenkomst met Nederland zijn er toch een paar verschillen die van belang kunnen zijn. Het is van belang dat u hier reeds vanaf het aangaan van de samenwerking met een Belgische handelspartner rekening mee houdt.

Een aanzienlijk percentage van debiteuren in België betaalt facturen niet binnen het afgesproken betalingstermijn. Wanneer u zaken doet met een Belgische handelspartner adviseren wij om een zeer solide en consequent debiteurenbeheer te voeren. Dit zodat u uw factuur tijdig voldaan krijgt. Dit zullen wij overigens hoe dan ook adviseren bij zaken doen in het buitenland. Het behalen van uw recht bij een Belgische wanbetaling niet altijd eenvoudig is.

DFI INCASSO IN BELGIË

DFI Incasso incasseert al jarenlang in het buitenland. Incasso vorderingen in het buitenland is dagelijkse kost voor DFI Incasso. Van belang is te weten dat wij dit doen in samenwerking met partners in het betreffende land. Indien nodig schrijven wij uw debiteur aan vanaf een partnerkantoor in België. Dit kantoor kan de volledige vordering voeren.

Onze partner incasso / deurwaarder / advocaten kantoren zijn zorgvuldig geselecteerd. Niet alleen op handelswijze maar ook op effectiviteit. Een lokale uitvoering is van groot belang omdat dit in de Belgische taal geschied en een lokaal kantoor veelal serieuzer genomen wordt dan een brief uit Nederland. Er is geen enkele twijfel mogelijk, de aanpak van DFI Incasso op zowel nationaal als internationaal niveau is uitermate effectief.

GERECHTELIJKE PROCEDURE BELGIË

Indien uw debiteur, ondanks alle inspanning, geen betalingen doet zullen wij met u bespreken of het nemen van rechtsmaatregelingen een zinvolle stap is. In België is de wetgeving nou eenmaal anders dan in Nederland. Hier moeten we rekening mee houden.

TARIEVEN

Bij internationale dossiers rekenen wij eenmalige kosten, ofwel dossierkosten. Buiten deze dossierkosten werken wij volledig op basis van no cure no pay. De dossierkosten voor vorderingen in België zijn €95,00 excl. btw. Bij incasseren berekenen wij een percentage van het geïncasseerde bedrag.

Het percentage welke wij rekenen voor Belgische vorderingen is 30% van het geïncasseerde. Met een minimum van de in Nederland geldende incassokosten. Bij vorderingen ouder dan 180 dagen rekenen wij 5% extra. Het voordeel hiervan is dat wanneer incasseren niet mogelijk is, er naast de dossierkosten geen verdere (onvoorziene) kosten zijn.

BELGISCHE WETGEVING

In Nederland bestaat de mogelijkheid om dagvaardingsprocedures schriftelijk te doen. In België moet de advocaat bij elke zaak verplicht naar de zitting. Zelfs als er geen verweer van toepassing is. Deurwaarders werken lokaal in België. Deze mag bijvoorbeeld enkel beslag leggen in diens eigen rayon.

De deurwaarder in Nederland kan in heel het land actief beslagen leggen. Voorafgaand aan een gerechtelijke procedure biedt de Belgische wetgeving de mogelijkheid om het beslagregister te raadplegen. Waardoor u voorafgaand aan het maken van rechtskosten te weten kunt komen of het zinvol is om de procedure te starten. De procedures verschillen verder niet heel veel van de procedures in Nederland maar zijn vaak een stuk trager.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Naar aanleiding van het al bovenstaande moge duidelijk zijn dat indien u te maken heeft met een Belgische wanbetaler wij u kunnen helpen uw vordering te innen. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Wellicht is het raadzaam dat u uw facturatie een onder de loep neemt.

Heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.