BETALEN

Over DFI Facturatie:
Een groot aantal bedrijven hebben hun facturatie bij DFI Facturatie ondergebracht. Als u een factuur van ons heeft ontvangen verzoeken wij u om deze tijdig te voldoen. Op de factuur staan alle betaalgegevens almede het betaaltermijn.

Heeft u een aanmaning ontvangen van DFI?


U heeft een aanmaning van DFI ontvangen. Het is van belang dat u zo snel mogelijk overgaat tot betaling om op die manier snel oplopende kosten van incasso en wettelijke rente te voorkomen.

Bent u het niet eens met de vordering? Dan kunt u uitsluitend schriftelijk een bezwaar indienen door een e-mail te versturen aan info@dfi-incasso.nl. Uw betwisting dient te zijn voorzien van een duidelijk gedocumenteerd bezwaar. Eventuele bewijsstukken kunt u als bijlage toevoegen.

Uiteraard kunt u de betaling per overschrijving van uw bank-of girorekening (spoed) uitvoeren. U dient de betaling altijd te doen op ons bankrekeningnummer NL52INGB0006197190 t.n.v. DFI Derdengelden onder vermelding van uw dossiernummer.

Wijze van betaling:
U dient de betaling over te maken op ING rekening NL52INGB0006197190 ter name van DFI. Vermeld bij de betaling altijd het factuur- en/of dossiernummer.

Openingstijden:
Ons kantoor is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur

Heeft u vragen over de factuur?
Indien u vragen heeft over de factuur of over de betaling dan kunt u hierover telefonisch contact met ons op nemen. Indien u liever een e-mail wilt sturen kan dat natuurlijk ook, u kunt deze verzenden aan info@dfi-facturatie.nl.