Wanneer u zaken doet in Frankrijk heeft u te maken met andere handelstradities, andere betalingsgewoontes, ander gewoontes en andere wetgeving dan in Nederland het geval is. Wanneer uw factuur achterstallig is, dan is het essentieel dat u direct actie onderneemt. Het is van belang dat u hier reeds vanaf het aangaan van de samenwerking met een Franse handelspartner rekening mee houdt.

Franse ondernemers hebben helaas een slechte reputatie wanneer het aankomt op betalingsafspraken. Wanneer u zaken doet met een Franse handelspartner adviseren wij om een zeer solide en consequent debiteurenbeheer te voeren zodat u uw factuur tijdig voldaan krijgt. Dit zullen wij overigens hoe dan ook adviseren bij zaken doen in het buitenland omdat het behalen van uw recht bij een Franse wanbetaling niet altijd eenvoudig is.

DFI INCASSO IN FRANKRIJK

DFI Incasso incasseert al jarenlang in het buitenland. Incasso vorderingen in het buitenland zijn dagelijkse kost voor DFI Incasso. Van belang is te weten dat wij dit doen in samenwerking met partners in het betreffende land. Indien nodig schrijven wij uw debiteur aan vanaf een partnerkantoor in Frankrijk, dit kantoor kan de volledige vordering voeren. Onze partner incasso / deurwaarder / advocaten kantoren zijn zorgvuldig geselecteerd, niet alleen op handelswijze maar ook op effectiviteit. Een lokale uitvoering is van groot belang omdat dit in de Franse taal geschied en een lokaal kantoor veelal serieuzer genomen wordt dan een brief uit Nederland. Er is geen enkele twijfel mogelijk, de aanpak van DFI Incasso op zowel nationaal als internationaal niveau is uitermate effectief.

GERECHTELIJKE PROCEDURE FRANKRIJK

Indien uw debiteur, ondanks alle inspanning, geen betalingen doet zullen wij met u bespreken of het nemen van rechtsmaatregelingen een zinvolle stap is. In Frankrijk is de wetgeving nou eenmaal anders dan in Nederland en hier moeten we rekening mee houden.

TARIEVEN

Bij internationale dossiers rekenen wij eenmalige kosten, ofwel dossierkosten. Buiten deze dossierkosten werken wij volledig op basis van no cure no pay. De dossierkosten voor vorderingen in Frankrijk zijn €95,00 excl. btw. Bij incasseren berekenen wij een percentage van het geïncasseerde bedrag.

Het percentage welke wij rekenen voor Franse vorderingen is 30% van het geïncasseerde met een minimum van de in Nederland geldende incassokosten. Bij vorderingen ouder dan 180 dagen rekenen wij 5% extra. Het voordeel hiervan is dat wanneer incasseren niet mogelijk is, er naast de dossierkosten geen verdere (onvoorziene) kosten zijn.

FRANSE WETGEVING

In Frankrijk heeft u de mogelijkheid tot een Procédure de référé, een soort incasso-kortgeding of een Injonction de Payer, een betalingsbevelprocedure. Deze procedures zijn relatief goedkoop en sne. Maar wanneer uw debiteur verweer voert zal er een bodemprocedure moeten volgen. In Frankrijk is betalen door middel van een cheque nog van alle dagen. Bij onbetaalde cheques gelden makkelijkere procedures.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Naar aanleiding van het al bovenstaande moge duidelijk zijn dat indien u te maken heeft met een Franse wanbetaler die uw factuur niet voldoet, wij u kunnen helpen uw vordering te innen. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Wellicht is het raadzaam dat u uw facturatie eens onder de loep neemt.

Heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.