Pre-incasso

Het is altijd moeilijk om uw vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Enerzijds wilt u het geld waar u recht op heeft zo snel mogelijk ontvangen maar anderzijds wilt u de relatie met uw klant niet onder druk zetten. Indien u aan het worstelen bent met deze vraag, is pre-incasso wellicht de oplossing voor u.

Wat is een pre-incasso brief?

Als een factuur niet wordt betaald, dan kunt u blijven herinneren en sommeren. U kunt er ook voor kiezen om een pre-incasso brief te sturen. Dit is een laatste sommatie op het briefpapier van DFI incasso. Hier proberen wij de goede band met uw klant te behouden, voor u daadwerkelijk een incasso project start. De debiteur weet dan dat de vordering uit handen is gegeven, maar krijgt nog 1 kans om het te voldoen zonder extra kosten.

Wij sturen de pre-incasso brief op ons briefpapier met daarin duidelijk aangegeven wat het risico is bij niet tijdig betalen. Hierdoor wordt de ernst van de situatie direct duidelijk. Uw debiteur krijgt nog een allerlaatste kans voordat er rente en incassokosten van toepassing zijn. In de brief vermelden wij dat u de relatie met uw klant graag wilt behouden maar dat betaling binnen een x termijn zal moeten geschieden.

De kosten van een pre-incasso zijn € 29,95 excl. btw.

Wilt u meer informatie over de pre-incasso, neem dan contact op met een van onze adviseurs.