Privacy verklaring

Privacy verklaring Hedgefield International
Dit is het privacy verklaring van Hedgefield International gevestigd te Ede.

Vastleggen en verwerken van gegevens
Hedgefield International respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website en/of via de portal gaat u ermee akkoord dat Hedgefield International uw gegevens en de gegevens van uw klanten/debiteuren overeenkomstig dit privacy statement gebruikt.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door onze klanten en/of personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen of om producten/diensten van Hedgefield International aan te schaffen.

Hedgefield International legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Hedgefield International worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Hedgefield International. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Hedgefield International verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

E-mail en nieuwsbrief
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij klanten willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Deze gegevens zijn puur en alleen voor eigen statistieken en worden niet aan derden verstrekt.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijziging Privacy statement
Hedgefield International kan ten alle tijde en met of zonder kennisgeving dit privacy statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy statement.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacy statement zijn beantwoord of suggesties/opmerkingen heeft over de inhoud daarvan dan wel uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen of klachten heeft over de manier waarop Hedgefield International met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Hedgefield International, Galvanistraat 1, 6716 AE Ede of per e-mail naar info@dfi-groep.nl.