Huur Incasso

Bij de verhuur van een woning of bedrijfspand heeft u te maken met huurrecht. Wanneer u te maken krijgt met huurachterstanden, dient u hier direct op te reageren om zodoende oplopende huurachterstanden te voorkomen.

Zodra uw huurder één of meerdere maanden huurachterstand heeft kan DFI u helpen met het incasseren van achterstallige huurpenningen. De huurincasso dienst van DFI is geheel kosteloos. Wij rekenen geen opstart- en dossierkosten. Wij brengen de wettelijke incassokosten en rente in rekening bij uw debiteur. Pas als uw debiteur overgaat tot betaling krijgen wij onze kosten vergoed.

Na het starten van de kosteloze incassoprocedure kunt u (indien uw huurder minimaal 3 maanden een huurachterstand heeft) overgaan tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. In samenwerking met onze juristen kunnen wij een standaard uitzettingsprocedure of een kort geding starten.

Om een hoop werkzaamheden en emotie te besparen kunt u er ook voor kiezen uw huurpenningen te laten incasseren door DFI Facturatie. Voor meer informatie over onze facturatiediensten kunt u hier terecht.

Wenst u meer informatie of wilt u graag met een van onze adviseurs spreken neemt u dan contact met ons op.