Waarom ontvang ik een aanmaning?

U heeft een aanmaning ontvangen omdat er een openstaande vordering is die nog niet is betaald, ondanks eerdere herinneringen. Meer informatie over de vordering vindt u in de aanmaning. Wij kunnen u ook uitgebreid uitleggen hoe de vordering is ontstaan. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over de vordering.

Het negeren van aanmaningen kan leiden tot grotere (financiële) problemen, en dat willen we graag voorkomen. Onderneem actie. Hieronder vindt u een aantal opties.

Direct een betaling doen

Heeft u een aanmaning van ons ontvangen, erkent u de vordering en wilt u betalen? Wij bieden verschillende manieren om de betaling te voldoen:

  • Bankoverboeking: U kunt via uw online bankomgeving het bedrag overmaken naar IBAN: NL52INGB0006197190, , ten name van DFI, o.v.v. het dossiernummer.

Ik kan niet alles in één keer betalen

U erkent de vordering, maar kunt niet het volledige bedrag in één keer betalen. Daarom wilt u een betalingsregeling treffen. Hoewel onze opdrachtgever wettelijk niet verplicht is om een betalingsregeling te accepteren, doen wij ons best om realistische betalingsregelingen te regelen die rekening houden met uw financiële situatie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen om een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en schulden. Vermeld bij de aanvraag graag uw dossiernummer. Deze kunt u terugvinden op de brief en/of in e-mail welke u van ons heeft ontvangen.

Ik heb meer schulden

Wij zijn er om u te helpen. Laat ons weten wat uw situatie is, zodat we samen een overzicht kunnen krijgen van uw openstaande rekeningen. Er zijn verschillende websites met adviezen, tips en informatie die u kunnen helpen om uw financiën weer op orde te krijgen. Kijk bijvoorbeeld op www.nibud.nl en www.zelfjeschuldenregelen.nl voor handige tips en hulpmiddelen.

Ik heb problematische schulden

Heeft u te maken met problematische schulden? Voor hulp kunt u terecht bij uw gemeente. Zij kunnen u advies geven en helpen met een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering. De gemeente bekijkt of ze u kunnen helpen via een minnelijk traject. Lees hier meer informatie.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Ziet u door uw financiële problemen geen uitweg meer en denkt u aan zelfdoding? Er is altijd een oplossing! Stichting 113 Zelfmoordpreventie biedt hulp via www.113.nl. U kunt anoniem bellen of chatten met hun specialisten. Bel gratis 0800-0113 of klik hier voor meer informatie.

Bijsluiter incassodienstverlening

De bijsluiter incassodienstverlening beschrijft het incassoproces vanaf de eerste betalingsherinnering tot eventuele juridische stappen. Het legt uit wat schuldeisers en schuldenaars kunnen verwachten, inclusief de kostenstructuur en de wettelijke kaders waarbinnen de dienstverlening plaatsvindt. Schuldeisers krijgen duidelijkheid over de stappen die DFI Incasso onderneemt om openstaande vorderingen te innen, terwijl schuldenaars worden geïnformeerd over hun rechten en plichten tijdens het proces.

Verder benadrukt de bijsluiter de transparantie van het incassoproces, waarbij de berekening van kosten en de wettelijke bepalingen worden toegelicht. Er wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheid van betalingsregelingen en de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen. Dit zorgt voor een eerlijk en effectief incassoproces dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
Voor meer informatie kun je de volledige bijsluiter-incassodienstverlening raadplegen.